Special issue editorial: Understanding software ecosystems
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Författare

G. K. Hanssen

SINTEF Digital

C. F. Alves

Universidade Federal de Pernambuco

Jan Bosch

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Information and Software Technology

0950-5849 (ISSN)

Vol. 56 11 1421-1422

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1016/j.infsof.2014.06.013

Mer information

Skapat

2017-10-07