Ogenomtänkt teknikneutralitet
Kapitel, populärvetenskapligt, 2012

Författare

Christian Azar

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Björn Sandén

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Energisystem

Miljövetenskap