Artficial Cell Model to Study Neurochemical Release
Licentiatavhandling, 2014


Författare

Neda Najafinobar

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Analytisk kemi

Two modes of exocytosis in an artificial cell

Scientific Reports,; Vol. 4(2014)p. (article nr.) 3847-

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Composition Based Strategies for Controlling Radii in Lipid Nanotubes

PLoS ONE,; Vol. 9(2014)p. Art.no. e81293-

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Biologiska vetenskaper

Biofysik

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola

Mer information

Skapat

2017-10-08