Assessment of Hazard Identification Methods for the Automotive Domain
Paper i proceeding, 2006

Författare

Fredrik Törner

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Peter Öhman

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Ämneskategorier

Datorteknik

Programvaruteknik

Systemvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08