A real life engineering problem in big data solved by Pearson's correlation coefficient
Preprint, 2014

Författare

Sven Ahlinder

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ivar Gustafsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2014:23

Mer information

Skapat

2017-10-08