Prediction of Groundwater Chemistry in Conjunction with Underground Constructions - Field Studies and Hydrochemical Modelling
Doktorsavhandling, 2014

Sal VB, Sven Hultins gata 6
Opponent: Charlotte Sparrenbom

Författare

Fredrik Mossmark

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Recovery from groundwater extraction in a small catchment area with crystalline bedrock and thin soil cover in Sweden

Science of the Total Environment,; Vol. 404(2008)p. 253-261

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Geovetenskap och miljövetenskap

ISBN

978-91-7597-121-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie

Sal VB, Sven Hultins gata 6

Opponent: Charlotte Sparrenbom

Mer information

Skapat

2017-10-07