Facilitation of Value Stream Mapping (VSM) processes: significance of first line hospital manager participation and staff perception of servant leadership
Övrigt konferensbidrag, 2014

Produktionsergonomi

Production Ergonomics

Författare

Sigrún Gunnarsdóttir

Dröfn B Birgisdóttir

Kasper Edwards

Ulrika Ny Harlin

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Caroline Jarebrant

Göteborgs universitet

Kerstin Ulin

Göteborgs universitet

Jan Johansson Hanse

Göteborgs universitet

Jörgen Winkel

Göteborgs universitet

In: Kasper Edwards & Jørgen Winkel (Eds.) Abstract book, The 8th Novo symposium: Sustainable Health Care Production Systems, Copenhagen, November 6 - 7, 2014, Technical University of Denmark

37-38

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Arbetslivsstudier

Tillämpad psykologi

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Mer information

Skapat

2017-10-07