Analysis of High-speed Train Related Ground Vibrations by a Hybrid Method
Rapport, 2003

Författare

Torbjörn Ekevid

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06