FEM-structures Lecture notes
Kapitel i bok, 2003

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

FEM-structures Lecture notes

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13