UK: A strong influence
Kapitel i bok, 2014

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

A Third Sector in Welfare: Green responses to privatisation of welfare services across Europe

6-10

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Studier av offentlig förvaltning

Företagsekonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12