Tillämpad Virtual Reality för stora och komplexa byggnader
Rapport, 2002

Författare

Odd Tullberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06