Introduktion till byggnadsmekanik, Byggande och byggteknik för V1
Kapitel i bok, 2001

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Torbjörn Ekevid

Institutionen för byggnadsmekanik

Introduktion till byggnadsmekanik, Byggande och byggteknik för V1

14-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06