Computational Modelling and Simulation in Structural and Civil Engineering
Rapport, 2000

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Olof Friberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06