Design in an IT-perspective
Rapport, 2000

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Harald Tägnfors

Institutionen för byggnadsmekanik

Per Kettil

Institutionen för byggnadsmekanik

Odd Tullberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Mike Connell

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08