Design in an IT-perspective
Rapport, 2000

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Harald Tägnfors

Institutionen för byggnadsmekanik

Per Kettil

Institutionen för byggnadsmekanik

Odd Tullberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Mike Connell

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik