Can demand response mitigate the impact of intermittent supply?
Kapitel i bok, 2014

Energy system

Demand response

Intermittent

Demand side management

Renewable energy

Författare

Emil Nyholm

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

David Steen

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Systems Perspectives on Renewable Power 2014

108-118
978-91-980974-0-5 (ISBN)

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Energisystem

ISBN

978-91-980974-0-5

Mer information

Skapat

2017-10-07