Luftboken - Luftrörelser och täthet i byggnader
Bok, 2013

Författare

Claes Bankvall

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-91-44-08500-5

Mer information

Skapat

2017-10-07