Convexity on the space of Kähler metrics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Författare

Bo Berndtsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ann Fac Sci Toulouse

Vol. 22 (6) 4 713-746

Ämneskategorier

Matematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.5802/afst.1387

Mer information

Skapat

2017-10-07