Tail generating functions for Markov branching processes
Preprint, 2014

Författare

Serik Sagitov

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Sannolikhetsteori och statistik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07