Tail generating functions for Markov branching processes
Preprint, 2014

Författare

Serik Sagitov

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Sannolikhetsteori och statistik

Fundament

Grundläggande vetenskaper