Theme issue on sustainable freight transport
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2014

freight transport

sustainability

Författare

A.C. McKinnon

Kühne Logistics University

Arni Halldorsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

C. Rizet

IFSTTAR - French institute of science and technology for transport, development and networks

Research in Transportation Business and Management

2210-5395 (ISSN)

Vol. 12 1-2

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Företagsekonomi

DOI

10.1016/j.rtbm.2014.10.007

Mer information

Senast uppdaterat

2023-08-08