A Consistent Estimator of the Evolutionary Rate
Preprint, 2014

Författare

Serik Sagitov

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Göteborgs universitet

Krzysztof Bartoszek

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik