A Consistent Estimator of the Evolutionary Rate
Preprint, 2014

Författare

Serik Sagitov

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Krzysztof Bartoszek

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-07