A Consistent Estimator of the Evolutionary Rate
Preprint, 2014

Författare

Serik Sagitov

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Göteborgs universitet

Krzysztof Bartoszek

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-07