Produktion2030 Expertområde 1: Hållbar och resurseffektiv produktion: Vision, state-of-the-art och utmaningar för expertområdet
Rapport, 2014

Författare

Peter Almström

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik

Danfang Chen

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Produktion

Mer information

Skapat

2017-10-07