Self-employment and generational inequality
Kapitel, populärvetenskapligt, 2014

Författare

Olav Fumarola Unsgaard

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Inclusive Growth in Europe

67-84

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Sociologi

Ekonomi och näringsliv

Statsvetenskap

ISBN

978-91-979041-6-2

Mer information

Skapat

2017-10-07