Self-employment and generational inequality
Kapitel i bok, 2014

Författare

Olav Fumarola Unsgaard

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Inclusive Growth in Europe

67-84
978-91-979041-6-2 (ISBN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Sociologi

Ekonomi och näringsliv

Statsvetenskap

ISBN

978-91-979041-6-2

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12