On some numerical methods for solving strongly overdetermined systems of linear equations
Preprint, 2014

Författare

Ivar Gustafsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2014:24

Mer information

Skapat

2017-10-07