Nano-patterning of two-dimensional electron gas at the interface between SrTiO3 and LaAlO3
Licentiatavhandling, 2014

Interfaces

q2DEG

Thin Films

Ar Ion Implantation.

LAO/STO

Nano-Patterning

Complex Oxides

Kollektorn
Opponent: Thomas Tybell

Författare

Pier Paolo Aurino

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Nano-patterning of the electron gas at the LaAlO3/SrTiO3 interface using low-energy ion beam irradiation

Applied Physics Letters,; Vol. 102(2013)p. 201610-

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Technical report MC2 - Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology: 294

Kollektorn

Opponent: Thomas Tybell

Mer information

Skapat

2017-10-07