Faster, more fugal and "greener" VCSELs
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Författare

D. Bimberg

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

A. Joel

Compound Semiconductor

Vol. 20 10 34-39

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Skapat

2017-10-07