Resonant transport in semiconductor thermal-barrier structures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Fabry-Perot resonances

Tunneling

Phonons

semiconductor heterostructures

Författare

Per Hyldgaard

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Physical Review B

Vol. 69 193305-

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07