CALL Design: Principles and Practice
Samlingsverk (redaktörskap), 2014

Computer Assisted Language Learning

Redaktör

Sake Jaeger

Linda Bradley

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Göteborgs universitet

Estelle J. Meima

Sylvie Thouësny

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Annan teknik

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Litteraturstudier

Studier av enskilda språk

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

DOI

10.14705/rpnet.2014.9781908416209

ISBN

978-1-908416-19-3

Mer information

Skapat

2017-10-06