A Tuning-free Body-force Vortex Generator Model
Paper i proceeding, 2006

body-force model

flow control

vortex generators

Författare

Fredrik Wallin

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Lars-Erik Eriksson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

44th AIAA Aerospace Sciences Meeting Proceedings (2006)


1-56347-807-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

1-56347-807-2

Mer information

Skapat

2017-10-06