Response Surface-based Transition Duct Shape Optimization
Paper i proceeding, 2006

intermediate ducts

response surface methodology

optimization

Författare

Fredrik Wallin

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Lars-Erik Eriksson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

2006 Proceedings of ASME Turbo Expo: Power for Land, Sea, and Air


0791837742 (ISBN)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

0791837742

Mer information

Skapat

2017-10-06