Alarm Systems in the Nuclear Industry - Survey of the Working Situation and Identification of Future Research Issues
Paper i proceeding, 2004

Författare

Anna Jönsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Conny Holmström

Sven Dahlman

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Proceedings of the Man-Technology-Organisation Session, HPR-363

Vol. 1

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07