20 Years of EUROCALL: Learning from the Past, Looking to the Future
Samlingsverk (redaktörskap), 2013

Computer Assisted Language Learning

Redaktör

Linda Bradley

Göteborgs universitet

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Sylvie Thouësny

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Annan teknik

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Litteraturstudier

Studier av enskilda språk

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

978-1-908416-12-4

Mer information

Skapat

2017-10-06