Bridging what Gap? The Role of Local Professionals Working for Sustainable Development in Collaboration with the Inhabitants
Kapitel i bok, 2002

sustainable development

inhabitant participation

the role of local employees

Författare

Jenny Stenberg

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Kulturstudier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08