Prerequisites for Local Democracy Processes: Conclusions from a Field Investigation in Göteborg
Kapitel i bok, 2001

Författare

Jenny Stenberg

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Kulturstudier

Övrig annan samhällsvetenskap