Prerequisites for Local Democracy Processes: Conclusions from a Field Investigation in Göteborg
Kapitel i bok, 2001

Författare

Jenny Stenberg

Institutionen för arkitektur

Swedish Planning Times of Diversity. Christoferson, Inger, (Ed.). Gävle, Föreningen för Samhällsplanering.

Ämneskategorier

Kulturstudier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13