Bottom-up Processes and Sustainabilty: A Research Project about Participatory Democracy Processes and their Importance for Sustainable Development
Kapitel i bok, 1998

Författare

Jenny Stenberg

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Kulturstudier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07