CALL: Using, Learning, Knowing
Samlingsverk (redaktörskap), 2012

Computer Assisted Language Learning

Redaktör

Linda Bradley

Göteborgs universitet

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Sylvie Thouësny

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Annan teknik

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Studier av enskilda språk

Litteraturvetenskap

ISBN

978-1-908416-03-2

Mer information

Skapat

2017-10-07