The sermon as audience challenge? Investigating vocabulary in contemporary English preaching.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Författare

Hans Malmström

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Annual Papers of the Academy of Homiletics

Vol. 2013 321-333

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Mer information

Skapat

2017-10-07