GGLAND - command line simulations
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Författare

Håkan T Johansson

Chalmers, Fundamental fysik

Ronja Thies

Chalmers, Fundamental fysik

Stefan Buller

Chalmers, Fundamental fysik

Andreas Martin Heinz

Chalmers, Fundamental fysik

Simon Lindberg

Chalmers, Fundamental fysik

Joel Magnusson

Chalmers, Fundamental fysik

Thomas Nilsson

Chalmers, Fundamental fysik

Torbjörn Rathsman

Chalmers, Fundamental fysik

GSI Scientific Report 2013

0171-4546 (ISSN)

Vol. 2014-1 154-

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07