A study on fatty acid ethyl ester production in a Saccharomyces cerevisiae cell factory
Doktorsavhandling, 2015

KA-salen, Kemigården 4, Göteborg
Opponent: Uffe Hasbro Mortensen

Författare

Bouke Wim de Jong

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Ämneskategorier

Mikrobiologi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

ISBN

978-91-7597-132-2

KA-salen, Kemigården 4, Göteborg

Opponent: Uffe Hasbro Mortensen

Mer information

Skapat

2017-10-07