Inför primärenergifaktorer i byggreglerna
Artikel i övrig tidskrift, 2014

På kort sikt har vi väldigt stora energiresurser. Energi är dessutom billig i förhållande till annat vilket gör att vi använder mycket mer energi än vad som är hållbart i längden. Dessutom påverkas vår miljö och vårt klimat på ett negativt sätt. Därför är det hög tid att se över vår energianvändning och begränsa densamma, oavsett om den är baserad på traditionella eller förnybara energiresurser, då alla kända energiresurser har sina begränsningar. Eftersom det funnits begränsat intresse och möjligheter bland svenska väljare och politiker att införa begränsningar sedan oljekriserna på 70-talet får vi istället rätta oss efter EU-direktiv. Där finns krav på såväl byggnaders ”energiprestanda”, som energieffektivisering och ökad användning av förnybar energi. I det sammanhanget bör Boverket få i uppdrag att ändra energikraven i byggreglerna (BBR) från ett snävt byggnadsperspektiv till ett mer ändamålsenligt energisystemperspektiv. Ett sätt är att införa primärenergifaktorer (PE-faktorer) som viktar de olika energislagen. Det leder dessutom till en ökad nordisk samordning av byggregler och energikrav, vilket t ex föreslagits av Nordiska minsisterrådet, och därmed bättre förutsättningar för rationellt byggande.

energikrav

byggregler

Författare

Johnny Kellner

Jonas Gräslund

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

VVS Forum

1/2014 80-81

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07