Snart har tåget gått för de svenska aktörerna
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Energimyndigheten bör snarast ges i uppdrag att ta fram planeringsmål och ett samordnat program för att utveckla solenergi i Sverige precis som man har uppdrag att stödja förutsättningarna att utveckla andra förnybara energislag. Sverige har bra tekniska och ekonomiska förutsättningar för att utveckla en svensk solenergimarknad som leder till företagsutveckling och arbetstillfällen. Solenergi är det förnybara energislag som har högst energiutbyte per areaenhet, samtidigt som det kan integreras i befintliga infrastrukturer utan att leda till buller och skadliga emissioner.

solenergi

Författare

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Lars Andrén

Energimagasinet

4/2014 28-29

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08