Ökat intresse för solfjärrvärme i Europa
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Solbaserad fjärrvärme är en intressant möjlighet i många europeiska länder. Det är fullt möjligt att 4 till 10 procent av fjärrvärmen kan vara solbaserad till år 2030.I så fall handlar det om 20 till 58 TWh värme per år. Större solvärmesystem är på väg att bli en intressant option i de europeiska fjärrvärmesystemen. Det finns en stark marknadsutveckling i Danmark och antalet större solvärmesystem har ökat med >60 procent, från 130 anläggningar 2007 till minst 215 anläggningar i slutet av 2013. Majoriteten av de nya anläggningarna finns i när- och fjärrvärmesystem, men det finns också ett antal nya solkylaanläggningar. Artikeln bygger på tidigare artiklar i EuroHeat&Power 2007 och 2013.

fjärrvärme

solvärme

Författare

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Energimagasinet

0348-9493 (ISSN)

5/2014 44-48

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07