330 GW solvärme och 140 GW solkraft – är det mycket eller lite ?
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Som de flesta vet kan man visa vad man vill genom att använda siffror och statistik så det passar ens syften. Om då politiker och företagsledare inte har koll på hur mycket lite är, finns det risk att man drar felaktiga slutsatser. Vill man visa på utveckling lyfter man ofta fram procentuella ökningar, som ofta blir stora om man utgår från en låg nivå, istället för absoluta tal. Och när man pratar om sol- och vindkraft använder man hellre effekt än energi eftersom de har kortare utnyttjningstid än övriga energislag. I det följande fokuserar vi på installerad effekt per år som är det bästa sättet att beskriva marknadsutvecklingen.

vindkraft

solenergi

Författare

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Energimagasinet

6/2014 32-33

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08