Variation Mode and Effect Analysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Alexander Chakhunashvili

Chalmers, Institutionen för industriell kvalitetsutveckling

Per Johansson

Chalmers, Institutionen för industriell kvalitetsutveckling

Bo Bergman

Chalmers, Institutionen för industriell kvalitetsutveckling

Annual Reliability and Maintainability Symposium, 2004, Los Angeles, CA.


0-7803-8215-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

0-7803-8215-3

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13