Carbon nanomaterials from cellulose for efficient use in advanced applications
Licentiatavhandling, 2015

cellulose

energy storage

tissue engineering

carbon nanofibers

Kollektorn, MC2
Opponent: Professor Guillermo Toriz

Författare

Volodymyr Kuzmenko

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial och system

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialkemi

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Kollektorn, MC2

Opponent: Professor Guillermo Toriz

Mer information

Skapat

2017-10-07