Conjoint Analysis - A Useful Tool in the Design Process
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Anders Gustafsson

Fredrik Ekdahl

Bo Bergman

Chalmers, Institutionen för industriell kvalitetsutveckling

Total Quality Management

Vol. 10 327-343

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi