Proceedings from the First International Symposium on Industrial Statistics, International Statistical Institute
Samlingsverk (redaktörskap), 1999

Redaktör

Bo Bergman

Chalmers, Institutionen för industriell kvalitetsutveckling

Fredrik Ekdahl

Mats Lörstad

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-07