Identification of Factors Influencing Dispersion in Split-Plot Experiments
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Martin Arvidsson

Chalmers, Institutionen för industriell kvalitetsutveckling

Peter Kammerlind

Bo Bergman

Chalmers, Institutionen för industriell kvalitetsutveckling

Anders Hynén

Journal of Applied Statistics

Vol. 28 269-283

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik