PMD impact on optical systems: Single- and multichannel effects
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Henrik Sunnerud

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Journal of Optical and Fiber Communication Research

1619-8638 (ISSN)

Vol. 1 2 123-140

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

DOI

10.1007/s10297-004-0013-1

Mer information

Skapat

2017-10-07