Response to ‘How and how not to investigate the oxygen and capacity limitation of thermal tolerance (OCLTT) and aerobic scope – remarks on the article by Gräns et al.’
Artikel i övriga tidskrifter, 2014

climate change

fish

aerobic scope

OCLTT

Författare

Fredrik Jutfelt

Göteborgs universitet

Albin Gräns

Göteborgs universitet

Elisabeth Jönsson

Göteborgs universitet

Kerstin Wiklander

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Henrik Seth

Göteborgs universitet

Catharina Olsson

Göteborgs universitet

Samuel Dupont

Göteborgs universitet

Olga Ortega-Martínez

Göteborgs universitet

Kristina Sundell

Göteborgs universitet

Michael Axelsson

Göteborgs universitet

Erik Sandblom

Göteborgs universitet

Journal of Experimental Biology

0022-0949 (ISSN) 1477-9145 (eISSN)

Vol. 217 4433-4435

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Zoologi

Mer information

Skapat

2017-10-07