The reinforcement learning competition
Artikel i övriga tidskrifter, 2014

Författare

Christos Dimitrakakis

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Nikolaos Tziortziotis

Artificial Intelligence Magazine

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13