The reinforcement learning competition
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Christos Dimitrakakis

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Guangliang Li

Ocean University of China

Nikolaos Tziortziotis

University of Ioannina

AI Magazine

0738-4602 (ISSN)

Vol. 35 3 61-65

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Datavetenskap (datalogi)

DOI

10.1609/aimag.v35i3.2548

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02